Khung học phí Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT mới nhất

--
Web Downloadvn Xyz có bài: Khung học phí Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT mới nhất Khung học phí Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT mới nhất, Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý và chính sách miễn, giảm
Mức học phí từ Mầm non đến THPT công lập

Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý và chủ trương miễn , giảm học phí. Theo đó, khung học phí với học trò từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập được quy chế như sau:

Mức học phí từ Mầm non đến THPT công lập

  • Khung học phí niên học 2021 – 2022
  • Khung học phí năm học 2022 – 2023
  • Khung học phí từ năm học 2023 – 2024 trở đi

Khung học phí năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần khung học phí hoặc mức học phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã phát hành năm học 2020 – 2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Khung học phí niên học 2022 – 2023

Khung học phí (mức sàn – mức trần) đối với cơ sở dạy dỗ mầm non, dạy dỗ phổ thông công lập chưa tự bảo hiểm chi đều đều như sau:

Đơn vị: nghìn đồng/học sinh/tháng

Vùng Năm học 2022 – 2023

Mầm non Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông

Thành thị Từ 300 đến 540 Từ 300 đến 540 Từ 300 đến 650 Từ 300 đến 650

Nông thôn Từ 100 đến 220 Từ 100 đến 220 Từ 100 đến 270 Từ 200 đến 330

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi Từ 50 đến 110 Từ 50 đến 110 Từ 50 đến 170 Từ 100 đến 220

– Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Tối đa bằng gấp đôi mức trần học phí quy định tại bảng trên.

– Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo hiểm chi đều đều và chi đầu tư: Tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí quy định tại bảng trên.

Khung học phí từ năm học 2023 – 2024 trở đi

Từ năm học 2023 – 2024 trở đi, khung học phí được điều tiết theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không hơn 7,5%/năm.

Khung học phí Mầm non,Tiểu học,THCS,THPT mới nhất,Khung học phí,Mức học phí,Khung học phí mới nhất,Khung học phí từ năm 2021,Mức học phí đối với học sinh,Học phí

Nội dung Khung học phí Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT mới nhất được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Downloadvn Xyz. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho downloadvn.xyz để điều chỉnh. downloadvn.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác


Dịch Vụ Sửa Máy Tính - Trường Tín
Dịch vụ sửa máy tính trường tín