Tổng Hợp Và Khắc Phục Lỗi Bản Quyền Trên Các Phần Mềm Adobe

--

【Thủ Thuật】❎❤️➤ Tổng Hợp Và Khắc Phục Adobe Bị Lỗi Bản Quyền ⭐_⭐_⭐ Sửa Lỗi Cho PC, Laptop, Macbook, Win10 Win 11, MacOS,… ❎❎ Đơn Giản Dễ Làm. Sửa lỗi cho các phần mềm: Adobe Ai, Photoshop, Corel, Autocad, Ae, Pre,…..

1️⃣【Thủ Thuật】 Khắc Phục Adobe Bị Lỗi Bản Quyền ™

Tổng Hợp Và Khắc Phục Adobe Bị Lỗi Bản Quyền
Tổng Hợp Và Khắc Phục Adobe Bị Lỗi Bản Quyền

1. Lỗi This unlicensed Adobe app will be disabled soon

Lỗi bản quyền, thông báo này sẽ hiện trên ứng dụng và bạn không thể thao tác được gì nếu không tắt được nó, cho dù có tắt được thông báo này vẫn sẽ tiếp tục hiện lên và bạn không thể sử dụng được phần mềm nữa

This unlicensed Adobe app will be disabled soon
This unlicensed Adobe app will be disabled soon

2. Lỗi Sorry, this Adobe app is not available

Những lỗi này xuất phát là do:

  • Tài khoản không hợp lệ hoặc hết hạn: Nếu tài khoản Adobe của bạn không còn hợp lệ hoặc gói đăng ký đã hết hạn, bạn sẽ không thể truy cập vào các ứng dụng Adobe.
  • Vấn đề kết nối mạng: Kết nối Internet không ổn định hoặc bị gián đoạn có thể khiến ứng dụng Adobe không thể xác thực tài khoản của bạn.
  • Lỗi phần mềm: Phiên bản phần mềm Adobe mà bạn đang sử dụng có thể gặp lỗi hoặc xung đột với hệ điều hành hoặc phần mềm khác.
  • Vấn đề với Adobe Creative Cloud: Nếu dịch vụ Adobe Creative Cloud gặp sự cố, ứng dụng liên quan có thể không hoạt động đúng cách.
Sorry, this Adobe app is not available
Sorry, this Adobe app is not available

Tiến Hành Khắc Phục Các Lỗi Thông Báo Trên

Việc đầu tiên các bạn cẩn phải đảm bảo Window Fire Wall đã được kích hoạt và tích xanh như hình. Nếu chưa các bạn hãy chọn Turn Windows Features On or Off để kích hoạt lên nhé.

Kích Hoạt Window Firewall
Kích Hoạt Window Firewall

Gỡ Cài Đặt Adobe Genuine Service

Để có thể gỡ bỏ Adobe Genuine Service các bạn thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Nhấn phím Window trên bàn phím và gõ “Control Panel” và nhấn Enter
  • Bước 2: Một bảng sẽ hiện ra gồm nhiều phần ứng dụng, bạn tìm đến ứng dụng có tên Programs, bên dưới chữ Programs sẽ có một dòng dữ Uninstall Program các bạn nhấn vào đó hoặc nếu có hiện Programs And Features thì nhấn vô luôn nhé, kết quả sẽ hiển thị như hình bên dưới.
  • Bước 3: Tìm đến mục Adobe Genuine Service các bạn click chuột phải và Uninstall nó đi là xong nhé. Chúng ta sẽ tiến hành bước cuối cùng.
Gỡ cài đặt adobe genuine service
Gỡ cài đặt adobe genuine service

Ngắt kết nối internet đến phần mềm – bước quan trọng

Nhấn phím window và gõ lệnh “Windows Defender Firewall” bảng ứng dụng hiện lên như hình bên dưới

Các bạn tiến hành chọn

Chọn Advanced Setttings
Chọn Advanced Setttings

Sau khi nhấn chọn Advanced Setttings một bảng ứng dụng hiện ra như hình bên dưới các bạn thực hiện theo các bước nhé.

Lưu ý: sẽ có 2 mục là Inbound và Outbound. Mình sẽ thực hiện Inboud Rules trước. Sau khi hoàn tất các bước, các bạn thực hiện tương tự với Outbound Rules nhé. Đảm bảo làm đủ Inbound và Outbound

Block Inboud
Block Inboud

Nhấn Next nhé

Chọn Ứng Dụng Cần Chặn
Chọn Ứng Dụng Cần Chặn

Mặc định các phần mềm sẽ nằm ở vị trí ổ C >> Programs Files >> Adobe. Ở đây mình chặn PTS nên sẽ chọn ứng dụng Photoshop, các bạn đi đúng đường dẫn thư mục là được.

Đường dẫn chặn ứng dụng kết nối internet
Đường dẫn chặn ứng dụng kết nối internet
Đường dẫn chặn ứng dụng kết nối internet Tiếp Theo
Đường dẫn chặn ứng dụng kết nối internet Tiếp Theo
Block The Connection
Block The Connection
Tích Chọn Hết
Tích Chọn Hết Và Nhấn Next
Đặt Tên Theo Ứng Dụng Đã Chặn
Đặt Tên Theo Ứng Dụng Đã Chặn

Các bạn nhấn Finish là xong nhé. Như vậy là đã hoàn thành Inbound các bạn thực hiện tương tự outbound nhé.

Đối với các máy sử dụng Macbook

Sử dụng câu lệnh

“sudo nano /etc/hosts”

127.0.0.1 ic.adobe.io
127.0.0.1 52.6.155.20
127.0.0.1 52.10.49.85
127.0.0.1 23.22.30.141
127.0.0.1 34.215.42.13
127.0.0.1 52.84.156.37
127.0.0.1 65.8.207.109
127.0.0.1 3.220.11.113
127.0.0.1 3.221.72.231
127.0.0.1 3.216.32.253
127.0.0.1 3.208.248.199
127.0.0.1 3.219.243.226
127.0.0.1 13.227.103.57
127.0.0.1 34.192.151.90
127.0.0.1 34.237.241.83
127.0.0.1 44.240.189.42
127.0.0.1 52.20.222.155
127.0.0.1 52.208.86.132
127.0.0.1 54.208.86.132
127.0.0.1 63.140.38.120
127.0.0.1 63.140.38.160
127.0.0.1 63.140.38.169
127.0.0.1 63.140.38.219
127.0.0.1 wip.adobe.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 18.228.243.121
127.0.0.1 18.230.164.221
127.0.0.1 54.156.135.114
127.0.0.1 54.221.228.134
127.0.0.1 54.224.241.105
127.0.0.1 100.24.211.130
127.0.0.1 162.247.242.20
127.0.0.1 wip1.adobe.com
127.0.0.1 wip2.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip4.adobe.com
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 199.232.114.137
127.0.0.1 bam.nr-data.net
127.0.0.1 practivate.adobe
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 genuine.adobe.com
127.0.0.1 www.adobeereg.com
127.0.0.1 www.wip.adobe.com
127.0.0.1 www.wip1.adobe.com
127.0.0.1 www.wip2.adobe.com
127.0.0.1 www.wip3.adobe.com
127.0.0.1 www.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 cc-api-data.adobe.io
127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 prod.adobegenuine.com
127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 uds.licenses.adobe.com
127.0.0.1 k.sni.global.fastly.net
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na2m-pr.licenses.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 workflow-ui-prod.licensingstack.com
127.0.0.1 1b9khekel6.adobe.io
127.0.0.1 adobe-dns-01.adobe.com
127.0.0.1 adobe.demdex.net
127.0.0.1 adobe.tt.omtrdc.net
127.0.0.1 adobedc.demdex.net
127.0.0.1 adobeid-na1.services.adobe.com
127.0.0.1 assets.adobedtm.com
127.0.0.1 auth-cloudfront.prod.ims.adobejanus.com
127.0.0.1 auth.services.adobe.com
127.0.0.1 cai-splunk-proxy.adobe.io
127.0.0.1 cc-cdn.adobe.com
127.0.0.1 cc-cdn.adobe.com.edgekey.net
127.0.0.1 cclibraries-defaults-cdn.adobe.com
127.0.0.1 cclibraries-defaults-cdn.adobe.com.edgekey.net
127.0.0.1 cn-assets.adobedtm.com.edgekey.net
127.0.0.1 crlog-crcn.adobe.com
127.0.0.1 crs.cr.adobe.com
127.0.0.1 edgeproxy-irl1.cloud.adobe.io
127.0.0.1 ethos.ethos02-prod-irl1.ethos.adobe.net
127.0.0.1 geo2.adobe.com
127.0.0.1 lcs-cops.adobe.io
127.0.0.1 lcs-robs.adobe.io
127.0.0.1 pv2bqhsp36w.prod.cloud.adobe.io
127.0.0.1 services.prod.ims.adobejanus.com
127.0.0.1 ssl-delivery.adobe.com.edgekey.net
127.0.0.1 sstats.adobe.com
127.0.0.1 stls.adobe.com-cn.edgesuite.net
127.0.0.1 stls.adobe.com-cn.edgesuite.net.globalredir.akadns.net
127.0.0.1 use-stls.adobe.com.edgesuite.net
127.0.0.1 9ngulmtgqi.adobe.io
127.0.0.1 lcs-robs.adobe.io
127.0.0.1 9ngulmtgqi.adobe.io
127.0.0.1 vcorzsld2a.adobe.io
127.0.0.1 r5hacgq5w6.adobe.io
127.0.0.1 vajcbj9qgq.adobe.io
127.0.0.1 69tu0xswvq.adobe.io
127.0.0.1 dyzt55url8.adobe.io
127.0.0.1 18.207.85.246
127.0.0.1 gw8gfjbs05.adobe.io

Cuối cùng chạy lệnh sau trong terminial để update dns

Chúc Các Bạn Thành Công – Biên Tập DownloadXYZ

Tham khảo ngay các phần mềm Adobe của DownloadXYZ

Autocad Full Cr@ck

Tải Phần Mềm autocad Full Cr@ck ➤ Link Google Drive | OneDrive

download autocad 2004 download autocad 2013
download autocad 2005 download autocad 2014
download autocad 2006 download autocad 2015
download autocad 2007 download autocad 2016
download autocad 2008 download autocad 2017
download autocad 2009 download autocad 2018
download autocad 2010 download autocad 2019
download autocad 2011 download autocad 2020
download autocad 2012 download autocad 2022
download autocad 2007 MacOS download autocad 2023
download autocad 2020 MacOS download autocad 2007 portable
download autocad 2021 MacOS download autocad 2020 portable

Adobe Photoshop Full Cr@ck

Tải Phần Mềm Adobe Photoshop Full Cr@ck ➤ Link Google Drive | OneDrive

Adobe Photoshop CS2 Adobe Photoshop CC 2014
Adobe Photoshop CS3 Adobe Photoshop CC 2015
Adobe Photoshop CS4 Adobe Photoshop CC 2017
Adobe Photoshop CS5 Adobe Photoshop CC 2018
Adobe Photoshop CS6 Adobe Photoshop CC 2019
Adobe Photoshop CS6 MacOS Adobe Photoshop CC 2020
Adobe Photoshop 2021 MacOS Adobe Photoshop CC 2021
Adobe Photoshop Portable CS6 Adobe Photoshop CC 2022
Adobe Photoshop Portable 2020

AI Full Cr@ck

Tải AI Full Cr@ck – Donwload Adobe Illustrator ➤ Link Google Drive | OneDrive

Adobe Illustrator CS3 Adobe Illustrator CC 2015
Adobe Illustrator CS4 Adobe Illustrator CC 2017
Adobe Illustrator CS5 Adobe Illustrator CC 2018
Adobe Illustrator CS6 Adobe Illustrator CC 2019
Adobe Illustrator CC 2014 Adobe Illustrator CC 2020
Adobe Illustrator 2021 MacOS Adobe Illustrator CC 2022 Portable
Adobe Illustrator CS6 MacOS Adobe Illustrator CS6 Portable

After Effects Full Cr@ck

Tải Adobe After Effects Full Cr@ck – Donwload Adobe Illustrator ➤ Link Google Drive | OneDrive

Link tải Adobe After Effects CS3 Link tải Adobe After Effects CS4
Link tải Adobe After Effects CS5 Link tải Adobe After Effects CS6
Link tải Adobe After Effects CC 2014 Link tải Adobe After Effects CC 2015
Link tải Adobe After Effects CC 2017 Link tải Adobe After Effects CC 2018
Link tải Adobe After Effects CC 2019 Link tải Adobe After Effects CC 2020

Adobe Animate Full

Tải Adobe Animate Full  – Download ➤ Link Google Drive | OneDrive

Adobe Animate CC 2017 Adobe Animate CC 2019
Adobe Animate CC 2018 Adobe Animate CC 2020

Adobe Audition Full Cr@ck

Tải Phần Mềm Adobe Audition Full Cr@ck ➤ Link Google Drive | OneDrive

Link tải adobe audition cs5 Link tải adobe audition cs6
Link tải adobe audition 2014 Link tải adobe audition 2015
Link tải adobe audition 2017 Link tải adobe audition 2018
Link tải adobe audition 2019 Link tải adobe audition 2020

Premiere Full Cr@ck

Tải Download Premiere Full Cr@ck ➤ Link Google Drive | OneDrive

Adobe Premiere CS6 Adobe Premiere CC 2017
Adobe Premiere CC 2018 Adobe Premiere CC 2019
Adobe Premiere CC 2020
5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Khác


Dịch Vụ Sửa Máy Tính - Trường Tín
Dịch vụ sửa máy tính trường tín