Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên

--
Web Downloadvn Xyz có bài: Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên, Nghị định 77/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2021 chính thức có hiệu lực.

Chính phủ vừa phát hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Theo đó, nghề giáo sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên.

Với quy chế mới này, cộng với việc hệ số lương của nhà giáo có thay đổi từ ngày 20/03/2021 theo 4 thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bổ nhiệm, xếp lương của nhà giáo các cấp, thì lương của nhà giáo sẽ tăng, đặc biệt với cấp mầm non, tiểu học, THCS.

Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên

Lương giáo viên các cấp sẽ được xếp theo chức vụ nghề nghiệp mới tương ứng. Theo đó có rất nhiều thay đổi về bảng lương từ ngày 01/08/2021, cụ thẻ mời các bạn cùng theo dấu bài viết dưới đây:

Lương nghề giáo hàng loạt tăng từ ngày 01/08/2021

  • Nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên đến khi nào?
  • Cách tính lương của giáo viên 
  • Giáo viên được hưởng các dòng phụ cấp
  • Bảng lương nhà giáo Mầm non từ 01/08/2021
  • Bảng lương giáo viên Tiểu học từ 01/08/2021
  • Bảng lương giáo viên THCS từ 01/08/2021
  • Bảng lương nhà giáo THPT từ 01/08/2021

Nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên đến khi nào?

Căn cứ theo Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 quy định về tiền lương nhà giáo, trong đó, “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với địa thế việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu ái hưởng phụ cấp đặc trưng nghề theo quy chế của Chính phủ” (Điều 76).

Cùng với đó, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ khí và người lao động trong doanh nghiệp, trong đấy quy định “Bãi bỏ PCTN nghề nghiệp (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức” (Điểm 3.1.d Mục II).

Tuy nhiên, trong năm 2020, do tình hình bệnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính đã đề xuất lùi thời gian thực hành phụ cấp thâm niên đến khi chế độ tiền lương mới được ban hành.

Tại Hội nghị Trung ương 13 ngày 9.10.2020, Ban Chấp hành đã tán thành lùi thời điểm cải cách tiền lương đến 1.7.2022 thay vì năm 2021 như Nghị quyết 27. Như vậy, trong năm 2021 giáo viên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định.

Cách tính lương của giáo viên

Lương nghề giáo = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Các loại phụ cấp được hưởng – Mức đóng các dòng bảo hiểm.

Trong đó: Mức lương cơ sở năm 2021 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 38 năm 2019 của Chính phủ.

Giáo viên được hưởng các loại phụ cấp

– Phụ cấp khuyến mãi theo nghề của giáo viên.

Mức phụ cấp khuyến mãi = 1,49 triệu vnd x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỉ lệ % phụ cấp ưu đãi.

– Phụ cấp đặc thù với nghề giáo là nghệ nhân.

– Phụ cấp công tác vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

– Phụ cấp thâm niên.

Mức tiền phụ cấp thâm niên được tính theo quy định trong Nghị định 77/2021/NĐ-CP được Chính phủ phát hành ngày 1.8.2021.

Theo đó:

Mức tiền phụ cấp thâm niên = (Hệ số lương theo chức vụ nghề nghiệp của viên chức + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có hiện hưởng) x Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ x Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng.

Trong đó, mức phần trăm phụ cấp thâm niên của nhà giáo được xem như sau:

Nhà giáo đủ 05 năm (60 tháng) giảng dạy, dạy dỗ được xem hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ chỉ đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm tiếp theo trở đi, phụ cấp thâm niên từng năm được tính thêm 1%.

Bảng lương giáo viên Mầm non từ 01/08/2021

Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên

Bảng lương nghề giáo Tiểu học từ 01/08/2021

Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên

Bảng lương nghề giáo THCS từ 01/08/2021

Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên

Bảng lương nghề giáo THPT từ 01/08/2021

Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên

Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên,Phụ cấp thâm niên,Phụ cấp thâm niên nhà giáo,Phụ cấp nghề nghiệp,Phụ cấp,lương giáo viên mới nhất

Nội dung Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Downloadvn Xyz. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho downloadvn.xyz để điều chỉnh. downloadvn.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác


Dịch Vụ Sửa Máy Tính - Trường Tín
Dịch vụ sửa máy tính trường tín