Lịch học trực tuyến trên truyền hình năm 2021 – 2022

--
Web Downloadvn Xyz có bài: Lịch học trực tuyến trên truyền hình năm 2021 – 2022 Lịch học trực tuyến trên truyền hình năm 2021 – 2022, Bài viết này sẽ tổng hợp cho bạn các cách học trực tuyến trên truyền hình Hồ Chí Minh. Nếu bỏ lỡ qua giờ chiếu,
Lịch học trên VTV7, truyền hình các tỉnh/thành phố

Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên rất nhiều bản địa lựa chọn phương thức khai giảng online, dạy học trực tuyến. Từ ngày 6/9, kênh VTV7 sẽ phát sóng trực diện chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” năm 2021 – 2022.

Lịch học trên VTV7 lớp 1, hai năm học 2021 – 2022

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

14h – 14h30 Tiếng Anh lớp 1 Tiếng Anh lớp 1 Tiếng Anh lớp 1 Tiếng Anh lớp 1 Tiếng Anh lớp 1 Tiếng Anh lớp 1

14h30 – 15h00 Tiếng Việt lớp 1 Tiếng Việt lớp 1 Tiếng Việt lớp 1 Tiếng Việt lớp 1 Tiếng Việt lớp 1 Tiếng Việt lớp 1

15h00 – 15h30 Tiếng Anh lớp 2 Tiếng Anh lớp 2 Tiếng Anh lớp 2 Tiếng Anh lớp 2 Tiếng Anh lớp 2 Tiếng Anh lớp 2

Lịch học trên truyền hình Thừa Thiên Huế năm 2021 – 2022

Đối với lớp 1 và 2 việc dạy học trên truyền hình với các môn Toán và Tiếng Việt. Đối với lớp 6 sẽ là các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Giáo dục Công dân, Lịch sử và Địa lý.

Lịch học trực tuyến trên truyền hình năm 2021 - 2022

Lịch học trên truyền hình Hồ Chí Minh và link coi lại

Học trực tuyến Lớp 4 trên truyền hình H2

Lịch học lớp 4 truyền hình H2:

Giờ học 19h45

Thứ 2 Tiếng Anh

Thứ 3 Toán

Thứ 4 Tiếng Việt

Thứ 5 Tiếng Anh

Thứ 6 Toán

Thứ 7 Tiếng Việt

Xem lại bài học lớp 4 các môn trên Youtube:

 • Môn Toán lớp 4
 • Môn Tiếng Việt lớp 4
 • Môn Tiếng Anh lớp 4

Bạn cũng có thể xem Học trực tuyến Lớp 4 tất cả những môn đã được chúng tôi gom lại tại đây.

Học trực tuyến Lớp 5 trên truyền hình H2

Lịch học lớp 5 truyền hình H2:

Giờ học 20h30

Thứ 2 Tiếng Anh

Thứ 3 Toán

Thứ 4 Tiếng Việt

Thứ 5 Tiếng Anh

Thứ 6 Toán

Thứ 7 Tiếng Việt

Xem lại bài học lớp 5 các môn trên Youtube:

 • Môn Toán lớp 5
 • Môn Tiếng Việt lớp 5
 • Môn Tiếng Anh lớp 5

Bạn cũng đều có thể xem Học trực tuyến Lớp 5 mọi thứ các môn đã được chúng tôi tụ lại tại đây.

Học trực tuyến Lớp 6 trên truyền hình H2

Lịch học lớp 6 truyền hình H2:

Giờ học 8h30

Thứ 2 Tiếng Anh

Thứ 3 Toán

Thứ 4 Ngữ Văn

Thứ 5 Tiếng Anh

Thứ 6 Toán

Thứ 7 Ngữ Văn

Xem lại bài học lớp 6 các môn trên Youtube:

 • Môn Toán lớp 6
 • Môn Ngữ văn lớp 6
 • Môn Tiếng Anh lớp 6

Bạn có thể xem Học trực tuyến Lớp 6 tất cả những môn đã được chúng tôi gom lại tại đây.

Học trực tuyến Lớp 7 trên truyền hình H2

Lịch học lớp 7 truyền hình H2:

Giờ học 9h15

Thứ 2 Tiếng Anh

Thứ 3 Toán

Thứ 4 Ngữ Văn

Thứ 5 Tiếng Anh

Thứ 6 Toán

Thứ 7 Ngữ Văn

Xem lại bài học lớp 7 các môn trên Youtube:

 • Môn Toán lớp 7
 • Môn Ngữ văn lớp 7
 • Môn Tiếng Anh lớp 7

Bạn cũng có thể có thể xem Học trực tuyến Lớp 7 mọi thứ các môn đã được chúng tôi gom lại tại đây.

Học trực tuyến Lớp 8 trên truyền hình H2

Lịch học lớp 8 truyền hình H2:

Giờ học 10h00

Thứ 2 Tiếng Anh

Thứ 3 Toán

Thứ 4 Ngữ Văn

Thứ 5 Tiếng Anh

Thứ 6 Toán

Thứ 7 Ngữ Văn

Xem lại bài học lớp 8 các môn trên Youtube:

 • Môn Toán lớp 8
 • Môn Ngữ văn lớp 8
 • Môn Tiếng Anh lớp 8

Bạn có thể xem Học trực tuyến Lớp 8 mọi thứ các môn đã được chúng tôi gom lại tại đây.

Học trực tuyến Lớp 9 trên truyền hình H1

Lịch học lớp 9 truyền hình H1:

Giờ học 9h15

Thứ 2 Tiếng Anh

Thứ 3 Toán

Thứ 4 Ngữ Văn

Thứ 5 Tiếng Anh

Thứ 6 Toán

Thứ 7 Ngữ Văn

Xem lại bài học lớp 9 các môn trên Youtube:

 • Môn Toán lớp 9
 • Môn Ngữ văn lớp 9
 • Môn Tiếng Anh lớp 9

Bạn cũng đều có thể xem Học trực tuyến Lớp 9 tất cả các môn đã được chúng tôi gom lại tại đây.

Học trực tuyến Lớp 10 trên truyền hình H2

Lịch học lớp 10 trên truyền hình H2:

Thứ 13h30 14h15 15h

2 Ngữ Văn Ngữ Văn Toán

3 Hóa Học Hóa Học Lịch Sử

4 Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ Văn

5 Toán Địa lý Toán

6 Vật Lý Tiếng Anh Vật Lý

7 Sinh học Sinh học

Xem lại bài học lớp 10 các môn trên Youtube:

 • Môn Toán lớp 10
 • Môn Tiếng Anh lớp 10
 • Môn Vật lý lớp 10
 • Môn Sinh học lớp 10
 • Môn Địa lý lớp 10
 • Môn Hóa học lớp 10
 • Môn Ngữ văn lớp 10
 • Môn Lịch sử lớp 10

Bạn có thể xem Học trực tuyến Lớp 10 tất cả các môn đã được chúng tôi tụ lại tại đây.

Học trực tuyến Lớp 11 trên truyền hình H2

Lịch học lớp 11 trên truyền hình H2:

Thứ 15h30 16h30 17h10

2 Ngữ Văn Ngữ Văn Toán

3 Hóa Học Hóa Học Lịch Sử

4 Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ Văn

5 Toán Toán Địa lý

6 Vật Lý Vật Lý Tiếng Anh

7 Sinh học Sinh học

Xem lại bài học lớp 11 các môn trên Youtube:

 • Môn Toán lớp 11
 • Môn Tiếng Anh lớp 11
 • Môn Vật lý lớp 11
 • Môn Sinh học lớp 11
 • Môn Địa lý lớp 11
 • Môn Lịch Sử lớp 11
 • Môn Ngữ văn lớp 11
 • Môn Hóa học lớp 11

Bạn có thể xem Học trực tuyến Lớp 11 tất cả những môn đã được chúng tôi tụ lại tại đây.

Học trực tuyến Lớp 12 trên truyền hình H1

Lịch học lớp 12 trên truyền hình H1:

Thứ 14h30 15h15 16h00

2 Ngữ Văn Ngữ Văn Địa lí

3 Hóa học Hóa học GDCD

4 Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ Văn

5 Toán Toán Lịch sử

6 Vật lý Vật lý Tiếng Anh

7 Sinh học Sinh học Toán

Xem lại bài học lớp 12 các môn trên Youtube:

 • Môn Toán lớp 12
 • Môn Vật lý lớp 12
 • Môn Hóa học lớp 12
 • Môn Ngữ văn lớp 12
 • Môn Tiếng Anh lớp 12
 • Môn Sinh học lớp 12
 • Môn Lịch sử lớp 12
 • Môn Địa lý lớp 12
 • Môn GDCD lớp 12

Bạn có thể xem Học trực tuyến Lớp 12 tất cả những môn đã được chúng tôi gom lại tại đây.

Các cách học trên truyền hình Hồ Chí Minh

Học trực tiếp khi phát sóng

Cách 1: Bật Kênh 1 hoặc Kênh 2 của Đài truyền hình Hồ Chí Minh

Cách 2: Học trực tuyến trên website: http://hanoitv.vn/ nhấn vào mục LIVE TV (Truyền hình trực tuyến).

Lịch học trực tuyến trên truyền hình năm 2021 - 2022
Học online trên truyền hình

Cách 3: Tải ứng dụng HanoiClix theo đường dẫn phía dưới đây cho thiết bị của bạn. Sau đó chọn mục H1 trực tiếp.

Tải phần mềm HanoiClix cho iOS Tải phần mềm HanoiClix cho Android

Lịch học trực tuyến trên truyền hình năm 2021 - 2022
Ứng dụng truyền hình Hồ Chí Minh

Cách 4: Học trên kênh Youtube của Đài truyền hình Hồ Chí Minh: https://www.youtube.com/hanoitvgo

Học lại trên truyền hình Hồ Chí Minh

Cách 1: Xem các video học lại trên truyền hình theo từng lớp theo nội dung chúng tôi đã liệt kê ở trên.

Cách 2: Truy cập website: http://hanoitv.vn/ , sau đó chọn mục Video Học trên truyền hình.

Lịch học trực tuyến trên truyền hình năm 2021 - 2022
Học lại trên website

Cách 3: Vào phần mềm HanoiClix , sau đó chọn mục Học online.

Cách 4: Học trên kênh Youtube của Đài truyền hình Hồ Chí Minh: https://www.youtube.com/hanoitvgo

Ngoài ra, bạn cũng đều có thể tham khảo Lớp học không khoảng cách trên VTC của Hocmai theo link dưới đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PL45VSBdGDK29a2YDDAkcjsYgHjOms4jVE.

 • Cách xem HTV2, HTV3, HTV HD trực diện trên điện thoại và máy tính

Hi vọng với phương pháp học qua truyền hình mà Sở Giáo dục Đào tạo Hồ Chí Minh thực hiện sẽ giúp các em học sinh cuối cấp có được những bài học cần có để chuẩn bị hành trang cho những kỳ thi sắp tới.

Lịch học trực tuyến trên truyền hình năm 2021 – 2022,Hướng dẫn học trên truyền hình,Hướng dẫn cách học trên truyền hình,học trên tivi,học qua truyền hình,Học trực tuyến

Nội dung Lịch học trực tuyến trên truyền hình năm 2021 – 2022 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Downloadvn Xyz. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho downloadvn.xyz để điều chỉnh. downloadvn.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác


Dịch Vụ Sửa Máy Tính - Trường Tín
Dịch vụ sửa máy tính trường tín