Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

--
Web Downloadvn Xyz có bài: Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất theo quy định hiện nay được thực hiện theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP do Chính
Cách định vị Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiêu chí định vị doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất theo quy chế hiện giờ được thực hiện theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/08/2021.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Vậy cách định vị doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chỉ tiêu nào? Mời các bạn hãy cùng Downloadvn.Xyz theo dõi bài viết dưới đây.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất

  • I. Cách định vị Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • II. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được bổ trợ những gì?

I. Cách định vị Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy chế Tiêu chí định vị doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và thành lập sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn ngân sách của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong ngành thương mại và đơn vị sử dụng lao động có tham dự bảo đảm xã hội trung bình năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn chi phí của năm không quá 3 tỷ đồng.

2 . Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và thành lập sử dụng lao động có tham dự bảo đảm xã hội trung bình năm không hơn 100 người và tổng lợi nhuận của năm không vượt quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng, nhưng chẳng cần là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong nghề thương mại và công ty sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không hơn 50 tỷ đồng, nhưng không cần là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy chế tại khoản 1 Điều này.

3 .  Doanh nghiệp vừa trong nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không hơn 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn chi phí của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng vẫn không cần là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy chế tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong ngành thương mại và công ty sử dụng lao động có tham dự bảo hiểm xã hội trung bình năm không hơn 100 người và tổng doanh số của năm không vượt quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy chế tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

II. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ những gì?

1. Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

– Hỗ trợ tối đa 50% giá trị thỏa thuận tư vấn biện pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi loại hình mua bán nhưng vẫn không vượt quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không vượt quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

– Hỗ trợ nhiều nhất 50% kinh phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng lên hữu hiệu quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không hơn 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không vượt quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không hơn 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

– Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tham mưu xác lập quyền nắm giữ trí tuệ; tham mưu quản lý và phát triển các sản phẩm, công ty được bảo lãnh quyền nắm giữ trí óc của doanh nghiệp nhưng vẫn không hơn 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

– Hỗ trợ nhiều nhất 50% giá trị thỏa thuận tham mưu chuyển giao công nghệ thích phù hợp với doanh nghiệp nhưng không hơn 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

2. Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập các tin tức quy chế tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3.  Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tham mưu viên để được hỗ trợ sử dụng trung tâm tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất – mua bán của doanh nghiệp (không cho dù là tham vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy chế của nước pháp luật chuyên ngành) như sau:

  • Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tham vấn nhưng vẫn không vượt quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc không hơn 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp xã hội;
  • Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tham vấn nhưng vẫn không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ hoặc không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã hội;
  • Hỗ trợ nhiều nhất 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa hoặc không vượt quá 200 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp xã hội.

4. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân llực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Hỗ trợ 100% tổng kinh phí của một khóa đào tạo về khởi sự buôn bán và nhiều nhất 70% tổng chi phí của 1 khoá quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa phận kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham dự khóa huấn luyện quản trị doanh nghiệp.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ,Nghị định 80/2021/NĐ-CP,Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ,Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ,Xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nội dung Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Downloadvn Xyz. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho downloadvn.xyz để điều chỉnh. downloadvn.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Khác


Dịch Vụ Sửa Máy Tính - Trường Tín
Dịch vụ sửa máy tính trường tín