Quy trình cấp Giấy đi đường, thẻ đi chợ vùng 1 ở Hà Nội

--
Web Downloadvn Xyz có bài: Quy trình cấp Giấy đi đường, thẻ đi chợ vùng 1 ở Hà Nội Quy trình cấp Giấy đi đường, thẻ đi chợ vùng 1 ở Hà Nội, Sáng 5/9/2021, Công an Hà Nội đã có thông báo về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng
Đăng ký Giấy đi đường có mã QR

Sáng 5/9/2021, Công an Hà Nội đã có thông báo về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại vùng 1 (vùng đỏ) phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 6/9.

Phòng cảnh sát giao thông và cảnh sát xã, phường, thị xã sẽ cấp chứng từ đi đường cho 2 nhóm đối tượng. Còn cơ quan chính phủ tại Hà Nội sẽ do thủ trưởng các dịch vụ chịu trách nhiệm duyệt. Cụ thể mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Downloadvn.Xyz:

Quy trình cấp Giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng

Nhóm 1: Các cơ quan, tổ chức thi hành các trọng trách chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế

– Đối tượng

(1) Cán bộ, công chức, công vụ làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính quyền, MTTQ, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa phận thành thị (bao gồm cả những cơ quan trực thuộc và tương đương).

(2) Cán bộ, người lao động làm việc tại những bộ phận ngoại giao, tổ chức quốc tế.

– Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Do Thủ trưởng các trung tâm có trách nhiệm duyệt, cấp theo như đúng đối tượng quy chế tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm 2: Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong nghề trung tâm công ích thiết yếu

– Đối tượng: Cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực diện thực hiện các hoạt động cửa hàng công ích thiết yếu.

– Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố.

– Quy trình cấp Giấy đi đường:

Bước 1: Cung cấp tin tức cho cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (Sở quản lý theo chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp).

Ví dụ: Sở Thông tin và Truyền thông quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Sở Giao thông vận tải quản lý doanh nghiệp vận tải; Sở Công thương quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, siêu thị…

Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp thực hành các trọng trách công tác trong ngành cửa hàng công ích thiết yếu cử 1 cán bộ đại diện cơ quan, đơn vị làm việc trực tiếp với bộ phận quản lý ngành, lĩnh vực để cung cấp các thông tin, danh sách các cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, người điều khiển ô tô theo Biểu mẫu của Công an thành phố.

Danh sách cá nhân – Biểu mẫu số 1; Danh sách người điều khiển xe mô tô, danh sách người điều khiển xe ô tô: mỗi loại lập riêng theo Biểu mẫu số 2, để đề nghị coi xét cấp Giấy đi đường có mã nhận diện.

Quy trình cấp Giấy đi đường, thẻ đi chợ vùng 1 ở Hà Nội

Bước 2: Gửi bản kê đề xuất cấp Giấy đi đường:

Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực tổng hợp bản kê cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, người điều khiển ô tô đề nghị cấp Giấy đi đường của các cơ quan, tổ chức có nhu cầu đi kèm các Biểu mẫu của Công an thành phố, gửi Phòng Cảnh sát giao thông (qua thư điện tử đã xác thực trên hệ thống) để duyệt, cấp Giấy đi đường có mã nhận diện.

Bước 3: Duyệt Giấy đi đường.

Căn cứ vào danh sách đã được duyệt của Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, Phòng Cảnh sát giao thông cấp Giấy đi đường.

Bước 4: Cấp Giấy đi đường:

– Đối với Giấy đi đường có mã nhận diện của phương tiện và người điều khiển ô tô: Phòng Cảnh sát giao thông gửi tới Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (qua thư điện tử đã được hệ thống xác nhận). Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chuyển Giấy đi đường có mã nhận diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt để tổ chức in, cấp Giấy đi đường và sử dụng.

– Đối với Giấy đi đường có mã nhận diện cho người điều khiển mô tô: Phòng Cảnh sát giao thông in, ký, đóng dấu và gửi tới Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để gửi trả cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt.

Nhóm 3: Các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện, tham dự công tác phòng trừ dịch

– Đối tượng: Cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thi hành tham dự công tác phòng trừ dịch.

– Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Do Thủ trưởng các cửa hàng chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy chế tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm 4: Các cơ quan báo chí, truyền thông

– Đối tượng: Cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông.

– Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Do Thủ trưởng các đơn vị nhận trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy chế tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm 5: Đối với các tình huống cá nhân có nhu cầu lưu thông trên đường

(1) Cá nhân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ vật thiết yếu: Do Chủ tịch UBND xã, phường, thị xã duyệt, cấp thẻ mua hàng thiết yếu theo như đúng đối tượng quy định.

(2) Cá nhân thực hiện các trung tâm y tế bắt buộc (cấp cứu, khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ; đi tiêm vaccine và xét nghiệm Covid-19; người chăm sóc người bệnh và người xuất viện về): Không áp dụng Giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo giấy tờ minh chứng đi cùng Căn cước công dân (Chứng minh thư nhân dân).

(3) Cá nhân đi sân bay theo vé; cá nhân đi tới các cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn của bộ phận ngoại giao; cá nhân đến Tòa án theo giấy triệu tập của Tòa án: Không áp dụng Giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo giấy tờ chứng tỏ đi cùng thẻ Căn cước công dân (Chứng minh thư nhân dân) và giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ.

Nhóm 6: Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu

– Đối tượng: Các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

– Thẩm quyền cấp Giấy đi đường: Công an xã, phường, thị trấn.

– Quy trình:

Bước 1: Cung cấp thông tin:

Thủ trưởng các công ty cử 1 cán bộ đại diện làm việc trực tiếp với Công an xã/phường/thị trấn để cung cấp tin tức cần thiết theo quy định, cung cấp địa điểm thư điện tử và thi hành việc xác thực thư điện tử trên hệ thống với UBND xã/phường, thị trấn.

Bước 2: Gửi bản kê đề xuất cấp Giấy đi đường:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập danh sách cán bộ, công chức, công vụ đề xuất cấp Giấy đi đường (theo biểu mẫu số 3) và các tư liệu có liên quan gửi về UBND các xã, phường, thị xã qua địa điểm thư điện tử đã xác thực trên hệ thống.

Quy trình cấp Giấy đi đường, thẻ đi chợ vùng 1 ở Hà Nội

Bước 3: Duyệt Giấy đi đường:

Trên cơ sở bản kê đề nghị của các cơ quan, tổ chức; căn cứ vào diện các đối tượng theo quy định, UBND các xã/phường/thị trấn duyệt danh sách cấp Giấy đi đường và chuyển cho Công an xã/phường/thị trấn cấp Giấy đi đường có mã nhận diện (ký, đóng dấu).

Bước 4: Cấp Giấy đi đường:

Công an xã/phường/thị trấn trực diện gửi Giấy đi đường có mã nhận diện tới các cơ quan, tổ chức theo địa điểm đăng ký.

Quy trình cấp Giấy đi đường,thẻ đi chợ vùng 1 ở Hà Nội,Giấy đi đường,Giấy đi đường có mã QR,Thẻ đi chợ,Quy trình cấp Giấy đi đường,Quy trình cấp Giấy đi đường ở Hà Nội

Nội dung Quy trình cấp Giấy đi đường, thẻ đi chợ vùng 1 ở Hà Nội được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Downloadvn Xyz. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho downloadvn.xyz để điều chỉnh. downloadvn.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác


Dịch Vụ Sửa Máy Tính - Trường Tín
Dịch vụ sửa máy tính trường tín