Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021

--
Web Downloadvn Xyz có bài: Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021 Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021, Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021 như thế nào? Điều này được rất nhiều người lao động quan tâm.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid19, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối với các người dân và các doanh nghiệp. Theo đó mức đóng BHXH, BHTN, BHYT từ 1/10/2021 đến hết 30/9/2022 cũng sẽ thay đổi. Vậy mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021 như thế nào? Mời các bạn hãy cùng Downloadvn.Xyz theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021

Bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bao gồm: Quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ bảo đảm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).

Lưu ý: Những doanh nghiệp đủ điều kiện được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, làm giấy tờ giảm mức đóng BHXH bắt buộc đề nghị gửi tới Bộ LĐ-TB&XH.

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021

 • 1. Mức đóng BHTN
 • 2. Mức đóng BHYT
 • 3. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT theo quy định
 • 4. Điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2021
 • 5. Bảng hoạch toán mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/10/2021

1. Mức đóng BHTN

Mức đóng BHTN của NLĐ bằng 1% tiền lương tháng, cửa hàng đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN (tại Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Trong đó, mức tiền lương đóng nhiều nhất của người lao động:

Theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Mức lương đóng nhiều nhất = 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng/tháng

Theo chế độ tiền lương do người dùng lao động quyết định:

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương tối thiểu vùng

2. Mức đóng BHYT

Theo Điều 18 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó NSDLĐ đóng 3%, NLĐ đóng 1,5%.

Trong đó, mức tiền lương tháng đóng BHYT nhiều nhất là 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng.

3. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT theo quy định

Mức đóng BHXH bắt buộc được xem trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Theo Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, trong đấy cho dù là mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ ốm đau, thai sản; quỹ TNLĐ-BNN.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH nhiều đặc biệt là 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng.

(Mức lương cơ sở năm 2021 hiện đang là 1,49 triệu đồng/tháng)

4. Điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2021

Trước đó, ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP quy định về các chủ trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến ngày 24/9/2021, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người dùng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN, quỹ hưu trí – tử tuất, quỹ BHTN sẽ được giảm hoặc tạm dừng đóng. Cụ thể:

Giảm mức đóng bảo đảm TNLĐ – BNN:

 • Đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH: Từ 1/7/2021 – 30/6/2022.
 • Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc đội quân vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 • Toàn bộ số tiền doanh nghiệp được giảm được dùng để bổ trợ người lao động phòng, chống đại dịch Covid-19.

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất:

 • Doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải giảm từ 15% lao động tham dự BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021: Được dừng đóng 06 tháng kể từ lúc nộp hồ sơ.
 • Đã được xử lý tạm ngưng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trước đấy do Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm ngưng không vượt quá 12 tháng.
 • Chính sách này áp dụng từ 01/7/2021.

Giảm mức đóng vào quỹ BHTN:

 • Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động.
 • Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham dự BHTN (không cho dù là các bộ phận nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, cửa hàng vũ khí nhân dân và công ty sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
 • Thời gian thực hiện: 12 tháng, tính từ lúc ngày 01/10/2021 – hết ngày 30/9/2022.

5. Bảng thống kê mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/10/2021

Mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2021 đến hết 30/6/2022 vào quỹ hưu trí (HT), quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế với NLĐ (không thuộc khối chính phủ ) và người sử dụng lao động cụ thể như sau:

1. Đối với những người lao động Việt Nam

Người sử dụng lao động Người lao động

BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT

HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN

14% 3% 0% 1% 3% 8% 1% 1.5%

21% 10.5%

Tổng cộng 31.5%

2. Đối với những người lao động quốc tế

Người sử dụng lao động Người lao động

BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT

HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN

3% 0% 3% 1.5%

6% 1.5%

Tổng cộng 7.5%

(Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 thì người dùng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc đội quân vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, bộ phận hành chính, trung tâm sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Chính vì thế, mức đóng nên trên không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc nhóm quân vũ trang nhân dân, người lao động trong những cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, những đối tượng này đóng BHXH theo mức sau:

Người sử dụng lao động Người lao động

BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT

HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN

14% 3% 0.5% 1% 3% 8% 1% 1.5%

21.5% 10.5%

Tổng cộng 32%

LƯU Ý: Cũng theo Nghị quyết 68//NQ-CP thì sẽ được những đối tượng được tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng nếu đủ điều kiện, tức là nếu đóng sẽ đóng theo mức nêu trên, còn đủ điều kiện thì làm giấy tờ để được tạm dừng.

Mức đóng BHXH bắt buộc,BHTN,BHYT từ 01/10/2021,BHXH,Mức đóng BHXH,Mức đóng bảo hiểm xã hội,Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc,Mức đóng BHXH bắt buộc,Mức đóng BHXH năm 2021

Nội dung Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Downloadvn Xyz. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho downloadvn.xyz để điều chỉnh. downloadvn.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác


Dịch Vụ Sửa Máy Tính - Trường Tín
Dịch vụ sửa máy tính trường tín