Đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

--
Web Downloadvn Xyz có bài: Đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116 Đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116, Nghị quyết 116/2021/NQ-CP quy định có hai nhóm đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mời

Nghị quyết 116/2021/NQ-CP quy định có hai nhóm đối tượng được hưởng tiền bổ trợ từ Quỹ bảo đảm thất nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi so sánh bạn vẫn chưa biết mình có thuộc đối tượng được bổ trợ hay không. Hãy cùng Downloadvn.Xyz theo dấu bài viết dưới đây để hiểu được đối tượng nào được trao tiền hỗ trợ, đối tượng nào không được trao hỗ trợ nhé.

Cách nhận biết đối tượng được hưởng bổ trợ theo Nghị quyết 116

Đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Căn cứ theo Nghị quyết 116, có hai nhóm đối tượng được hưởng tiền bổ trợ từ Quỹ bảo đảm thất nghiệp đó là:

  • Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021.
  • Người lao động đã chấm dứt thỏa thuận lao động từ 1/1/2020 đến 30/9/2021 mà có thời gian đóng bảo đảm thất nghiệp được bảo lưu.

Tuy nhiên, sau khi so sánh các trường hợp nói trên mà vẫn chưa biết mình có thuộc đối tượng được bổ trợ hay không, người lao động có thân xác minh theo cách sau:

*Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp: Căn cứ Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, để xem mình có được hỗ trợ hay không, người lao động cũng có thể tra cứu qua 2 kênh tin tức sau:

  • Danh sách người lao động đang tham gia bảo đảm thất nghiệp mà bộ phận bảo đảm xã hội gửi về cho doanh nghiệp.
  • Danh sách người lao động thuộc đối tượng nhận hỗ trợ được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo đảm xã hội cấp tỉnh.

Trường hợp người lao động có đủ điều kiện nhưng vẫn không thấy tên mình trong bản kê cũng có thể có thể đề nghị người dùng lao động lập hồ sơ bổ sung theo Mẫu số 03 ban hành đi kèm Quyết định 28/2021/QĐ-TTg để gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

* Người lao động đã nghỉ việc: Hiện nay, thủ tục nhận tiền hỗ trợ online qua Cổng đơn vị công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc phần mềm VssID đã đưa vào thực hiện và chỉ áp dụng đối với trường hợp người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động mà có thời gian bảo lưu bảo bảo hiểm thất nghiệp.

Khi truy cập hệ thống công ty công, người lao động cũng biết chuẩn xác mình có thuộc đối tượng được hỗ trợ hay không.

Trường hợp được nhận hỗ trợ: Người lao động được thực hành thủ tục mà không gặp cản trở.

Trường hợp chưa được trao hỗ trợ: Hệ thống sẽ ra thông báo “Bạn không thuộc đối tượng được thực hiện đơn vị công này. Vui lòng sử dụng cửa hàng công khác hoặc liên hệ 19009068 để được hỗ trợ!”.

5 đối tượng không nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Căn cứ vào mục 1a Phần II Nghị quyết 116/NQ-CP quy định: Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30-9-2021 (không cho dù là người lao động đang hoạt động tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, trung tâm vũ khí nhân dân và công ty sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo hiểm chi thường xuyên).

Theo đó, không phải ai đang di chuyển làm cũng đều được hưởng bổ trợ mà cần là người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp và đang tham dự bảo đảm thất nghiệp tại thời điểm xét hưởng bổ trợ là ngày 30/9/2021.

Như vậy, 5 trường hợp người lao động được nghĩ là đang hoạt động nhưng lại không được hưởng tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 cho dù là

  • Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và dịch vụ sự nghiệp công lập do ngân sách chính phủ bảo hiểm chi thường xuyên.
  • Người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, người lao động sẽ chưa được đóng bảo đảm thất nghiệp. Do đó người này sẽ chưa được coi xét hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116.
  • Người lao động thử việc theo thỏa thuận thử việc.
  • Người đang nghỉ hưởng chế độ thai sản. Theo Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì chưa được xem đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, nếu tại tháng 9.2021, người lao động đã nghỉ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên thì sẽ chưa được tính đóng bảo hiểm thất nghiệp nên cũng chưa được tính hưởng hỗ trợ.
  • Người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng 9-2021.

Theo Khoản 5 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trong tháng sẽ không đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng đó. Vì vậy nếu trong tháng 9 mà người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc sẽ chưa được hưởng tiền hỗ trợ.

Đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116,Nghị quyết 116/2021/NQ-CP,Quyết định 28/2021/QĐ-TTg,Đối tượng được nhận hỗ trợ,Bảo hiểm thất nghiệp,Người lao động

Nội dung Đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Downloadvn Xyz. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho downloadvn.xyz để điều chỉnh. downloadvn.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác


Dịch Vụ Sửa Máy Tính - Trường Tín
Dịch vụ sửa máy tính trường tín